Psikoterapi Hakkında

Psikoterapi Nasıl Bir Süreçtir?

 

Psikoterapi nedir?

 

Psikoterapi kişiye destek olma süreci olarak tanımlanabilir. Zor süreçlerden geçen, hayatın akışı içerisinde zorlandığını hisseden, karşılaştığı durumlarla başa çıkmakta güçlük çeken ve içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya ulaşmayı amaçlayan bireyler psikoterapi aracılığıyla ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilirler.

 

Psikoterapi bireylere sahip oldukları kaynaklar konusunda farkındalık kazandırma ve bu kaynakları daha olumlu yönde kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

Psikoterapinin temeli hasta ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanır. Bu süreçte terapist hastanın ihtiyaçlarını belirler ve bu yönde ihtiyaçların karşılanması ve bireyin desteklenmesi konusunda yaklaşımlar benimsenir.

 

Psikoterapi süreci bireyin olduğu gibi kabullenildiği bir ortamdır. Hasta tüm duygu ve düşünceleriyle, tüm bireysel ve sosyal, kültürel özellikleriyle olduğu gibi terapinin güven ortamı içerisinde bulunabilir. Terapist objektif, yargılayıcı olmayan ve tarafsız bir yaklaşım içerisinde bulunur.

 

Terapide hastanın ihtiyaçlarının ve ulaşılması istenen hedefin belirlenmesi ve bu sürecin terapistin destekleyici yaklaşımıyla sürdürülmesi amaçlanır. Doğru bilinmesi gereken nokta, terapistin hasta adına karar veren ya da izlemesi gereken adımları belirten kişi değil; hastanın kaynaklarını ve hedefine ulaşabilmesi konusundaki adımlarını doğru kullanabilmesi noktasında destekleyici kişi konumunda olduğudur.

 

Terapi bir süreçtir. Gelişim, değişim ve iyileşme zaman tanınması gereken adımlardır. Kişinin kendini ve öz kaynaklarını daha iyi tanıması, bireysel farkındalık ve yetkinlik geliştirmesi terapi süreci sonundaki kazanımları olarak karşımıza çıkar.

 

Psikoterapi sürecine dahil olmak ve yardım almak adına ilk adımı atmak, tüm bu sürecin en önemli başlangıç aşamasıdır.

 

Klinik Psikolog kimdir?

Lisans eğitimini 4 yıllık Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapan psikologtur. Klinik psikologlar, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine dair kapsamlı bir bilgi ve yaklaşım yetkinliğine sahiptir. Bu gelişim dönemlerinde ortaya çıkan destek ihtiyaçları ya da dönemsel uyum problemleri ile ilgili tedavi ve müdahale desteği sağlamaktadır.

 

Psikoterapist kimdir?

En genel tanımıyla, çeşitli psikoterapi ekollerinde uzmanı bir psikiyatrist denetiminde eğitim almış ve yıllar içinde aldığı eğitimlere ek olarak süpervizyon görmüş; kişilerdeki zihinsel ve duygusal iç çatışmaları çözümleme ve bu çatışmaların getirdiği kaygı, korku, umutsuzluk, huzursuzluk ya da çöküntüleri azaltıp gideren, içsel farkındalığı ve uyumu geliştiren, kişinin kendisiyle barışık ve diğer insanlarla uyumlu ve olumlu ilişkiler geliştirmesine destek veren alanında uzmanlaşmış yetkin ruh sağlığı profesyonelidir.

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki; her psikoloji eğitimi almış kişi Klinik Psikolog ya da Psikoterapist değildir.

 

Hazırlayan: Uzman Klinik Psikolog Bihter MEREY

 

 

 

Kullanılan Psikoterapi Yaklaşımları:

  • Şema Terapi
  • CBT – Kognitif Davranışçı Terapi
  • Çözüm Odaklı Terapi