Psikoloji Bodrum - Çalışılan Psikoterapi Ekolleri
Uzman Klinik Psikolog Bihter MEREY. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ÖSYM tam bursuyla kazandığı lisans eğitimine başlamıştır.2007 yılında fakülte üçüncülüğüyle mezuniyetinin ardından; kazandığı başarı bursuyla yine Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.2010 yılında Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Türkiye örneklem gruplarıyla kaygı üzerine çalıştığı teziyle birlikte yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Alanındaki yetkin isimlerden, Kognitif Davranışçı Terapi(CBT) ve Şema Terapi eğitimlerini alarak psikoterapist olmaya hak kazanmıştır. Bu alanlardaki süpervizyon çalışmaları da halen sürmektedir. Davranış Bilimleri Enstitüsü, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sandoz İlaç, çeşitli anaokulları ve klinik deneyimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun süre İş Psikolojisi
bodrum psikolog, psikolog, psikiyatri, psikiyatrist, terapi, terapist, bodrum, psikolog bodrum, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kaygı, Depresyon, Panik Atak, Sosyal Fobi, Özgüven problemleri, Benlik Algısı, İlişki ve İletişim Sorunları, Çift Terapisi, Boşanma Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Sınav Kaygısı, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Stres, Performans Kaygısı, Performans Geliştirme, Motivasyon, Travmatik yaşantılar, Öfke Problemleri, Yetersizlik ve Değersizlik hisleri, Yalnızlık, ait hissetmeme, İletişim Problemleri, Yeme Bozuklukları, Korku, Fobi, Mindfulness, Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Sıkıntılar, Ergen Psikoterapisi, Kişisel Gelişim ve Danışmanlık, İş ve Çalışan Psikolojisi, Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık, İngilizce Psikoterapi, English Psychotherapy, Online Psikoterapi, CBT,Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR, MBCT, Mindfulness Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi, Mindfulness uygulayıcısı, Gottman Çift Terapisi, SPI,Sensorimotor Psikoterapi, MBR, Mind Body Reset, ACT
18041
page-template-default,page,page-id-18041,bridge-core-3.0.5,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.4.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6

Çalışılan Psikoterapi Ekolleri

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi kişiye destek olma süreci olarak tanımlanabilir. Zor süreçlerden geçen, hayatın akışı içerisinde zorlandığını hisseden, karşılaştığı durumlarla başa çıkmakta güçlük çeken ve içinde bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya ulaşmayı amaçlayan bireyler psikoterapi aracılığıyla ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilirler.


Psikoterapi bireylere sahip oldukları kaynaklar konusunda farkındalık kazandırma ve bu kaynakları daha olumlu yönde kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.


Psikoterapinin temeli hasta ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanır. Bu süreçte terapist hastanın ihtiyaçlarını belirler ve bu yönde ihtiyaçların karşılanması ve bireyin desteklenmesi konusunda yaklaşımlar benimsenir.


Psikoterapi süreci bireyin olduğu gibi kabullenildiği bir ortamdır. Hasta tüm duygu ve düşünceleriyle, tüm bireysel ve sosyal, kültürel özellikleriyle olduğu gibi terapinin güven ortamı içerisinde bulunabilir. Terapist objektif, yargılayıcı olmayan ve tarafsız bir yaklaşım içerisinde bulunur.


Terapide hastanın ihtiyaçlarının ve ulaşılması istenen hedefin belirlenmesi ve bu sürecin terapistin destekleyici yaklaşımıyla sürdürülmesi amaçlanır. Doğru bilinmesi gereken nokta, terapistin hasta adına karar veren ya da izlemesi gereken adımları belirten kişi değil; hastanın kaynaklarını ve hedefine ulaşabilmesi konusundaki adımlarını doğru kullanabilmesi noktasında destekleyici kişi konumunda olduğudur.


Terapi bir süreçtir. Gelişim, değişim ve iyileşme zaman tanınması gereken adımlardır. Kişinin kendini ve öz kaynaklarını daha iyi tanıması, bireysel farkındalık ve yetkinlik geliştirmesi terapi süreci sonundaki kazanımları olarak karşımıza çıkar.


Psikoterapi sürecine dahil olmak ve yardım almak adına ilk adımı atmak, tüm bu sürecin en önemli başlangıç aşamasıdır.


Hazırlayan: Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist Bihter MEREY

EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.


EMDR, izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.


EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.


Şema Terapi Nedir?

Şema Terapi, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Şefkatli ve insancıl bir yaklaşımla kişiyi ele alır. Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim modelini işlevsel bir şekilde bir araya getiren bütünleştirici bir psikoterapi modelidir. Şema terapi, insanı ve sorunlarını anlamaya ve bu sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, çok geniş bir bakış açısı kullanmaktadır. Değişime dirençli zor vakalar ya da kişilik bozuklukları alanı hedefiyle yola çıkan yaklaşım, zamanla diğer psikolojik sorun alanlarında, bireysel, grup ve çift terapileri gibi farklı sorunlarda da uygulanmaya başlamıştır.


Bilişsel Davranışçı Terapi / CBT Nedir?

Kognitif Terapi, hastanın işlevsel olmayan (kişiye yardımcı olmayan, günlük yaşamını zorlaştıran) düşüncelerinin, inançlarının ve davranışlarının yerine; kişinin işlevsel ve alternatif bakış açıları üretmesine, hayatında önemli gördüğü değerleri ve arzuları ile uyumlu hareket etmesine yardımcı olan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Tedavi sürecinde hedef; hastanın seanstan çıktıktan sonra anlık iyi hissetmesi değil; olayları algılama şekli, bakış açısı değiştiği için iyi hissetmesidir.


Mindfulness ve MBCT nedir?

Mindfulness- Bilinçli Farkındalık, şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, bu dikkatin niteliğini fark etmeyi ve tüm bu fark edilenleri nezaketle, yargılarımızın farkında olarak kabul etmeyi içerir.


Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir ve anlaşılması gereken iki boyutu vardır. İlk boyut mevcut an içinde olanları fark etmek, ikinci boyut ise tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimiz. O yüzden bilinçli farkındalığa, algılama ve algılananı kabul etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım denebilir çünkü sadece algılamak, dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise mevcut anı bilinçli bir akıl açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamaktır.


Bilinçli farkındalık temelli ikinci yaklaşım olan Mindfulness – Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (MBCT), KabatZinn tarafından geliştirilen Mindfulness – Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MBSR) programı ile bilişsel-davranışsal terapinin öğelerini bütünleştirir.


Gottman Çift Terapisi Nedir?

Gottman çift terapisi her iki partnerinde duygularına odaklanan bir terapi biçimidir. Çiftin duygularına odaklanırken aynı zamanda çiftler arasındaki çatışmalara, düşüncelere, ilişkinin geçmişine ve bireysel geçmişlere de odaklanan bütünleyici bir terapidir. Çiftin süreç boyunca gelişimi ve ilişki tatmini de değerlendirilir. İlişkide belirlenen hedeflere ulaşılması, ilişki becerilerinin kazanılması ve ilişki tatminin sağlanması amaçlanmaktadır. İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir. İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.